Hangout Buitenspeeldag 2018

Het is bijna zover !
Het Hangout Buitenspeeldag komt er aan, op Zaterdag 30 Juni a.s. is het zover.

Met heel veel grote en kleine spelletjes kan je heel de zaterdag middag met je vriendjes en vriendinnetjes komen spelen op het evenemententerrein in Fijnaart (achter de Graanbeurs).

Met een kaart die je ophaald in de tent, kan je meedoen met de spelletjes, een ijsje , zakje chips en limonade halen.

Deelname is Gratis , maar wel op eigen risico !


Helpen als vrijwilliger ? stuur een email naar : info@hangout-fijnaart.nl of stuur een pb op facebook

Hou onze Facebook pagina in de gaten voor meer info !De hele middag is de achtergrond muziek van DJ TIJKOHeel veel spelletjes


WANNEER :   Zaterdag 30 Juni 2018

HOELAAT :   11:00 tot 16:00

WAAR   : Op het evenemententerrein in Fijnaart

WIE   : Alle kinderen van Fijnaart e.o.

KOSTEN : Nee , deelname is geheel Gratis


HUISREGELS

STICHTING HANGOUT FIJNAART


De activiteiten van Stichting Hangout Fijnaart zijn veilig, toch kan er altijd iets gebeuren. Om alle activiteiten in goede banen te leiden heeft de stichting reglementen opgesteld.


Door deel te nemen aan onze activiteiten geeft u aan op de hoogte te zijn van onze huisregels en geeft u aan akkoord te gaan met de huisregels van stichting Hangout Fijnaart.


Ouders/verzorgers blijven ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun kinderen.


1. Deelname aan e/o de aanwezigheid bij activiteiten van Stichting Hangout Fijnaart geschiedt vrijwillig en is te allen tijde op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid!

2. Tijdens onze activiteiten worden door onze vrijwilligers/fotografen foto’s gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor publicaties op onze websites en sociaal media. Wij gaan er vanuit dat hier geen bezwaar tegen is. Mocht dit wel zo zijn, meld dit dan bij het bestuur.

3. Stichting Hangout Fijnaart respecteert haar vrijwilligers alsmede de beslissingen die tijdens activiteiten door de vrijwilligers worden genomen.

4. Stichting Hangout Fijnaart is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van(meegebrachte) goederen.

5. Bij diefstal of een ander strafbaar feit wordt altijd aangifte gedaan.

6. Pesten en geweld worden niet geaccepteerd.

7. Verbaal of lichamelijk geweld en (on)gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.

8. Het gebruik van stimulerende middelen (soft- en/of harddrugs) is niet toegestaan. Ingeval deelnemer(s) dergelijke middelen bij zich hebben worden zij per direct van het terrein /activiteit verwijderd.

9. Het is niet toegestaan om tijdens evenementen/activiteiten alcohol e/o drugs te nuttigen e/o onder invloed te zijn van dranken e/o drugs.

10. In verband met de veiligheid hanteren wij een maximum aantal bezoekers. Bestuur e/o hoofdleiding kan besluiten (tijdelijk) geen extra bezoekers toe te laten.

11. Vrijwilligers mogen vragen om tassen ed. te controleren op de aanwezigheid van verboden middelen, wapens e/o voorwerpen. Deze kunnen door de (hoofd)leiding in beslag genomen worden. Aan het eind van de activiteit kunnen ouders e/o verzorgers de in beslag genomen goederen ophalen bij de (hoofd)leiding.

12. Aanwijzingen van vrijwilligers dienen direct en stipt opgevolgd te worden. Bij het niet naleven van bovengenoemde huisregels kan de toegang geweigerd dan wel ontzegd worden.


NOODNUMMER


Heeft u vragen, of is er een noodgeval op Zaterdag 30 Juni , bel dan naar..


06 - 29.52.72.71
FOTO'S

Op de gehele middag worden door diverse fotografen foto's gemaakt , welke naderhand op de website , facebook en na te bestellen zijn.

LET OP !

Door mee te doen aan onze activiteiten , geeft u stilzwijgend toestemming om deze foto's te gebruiken voor promotie, website en Facebook.FACEBOOKHou onze Facebook in de gaten voor de laatste nieuwtjes en meldingen !MEDEMOGELIJK GEMAAKT DOOR :