Aanmelden activiteiten

- Vul onderstaand formulier duidelijk en in zijn geheel in, Incomplete formulieren worden NIET in behandeling genomen.

- Hiermee verklaart de deelnemer zich te houden aan de regels van de stichting Hangout Fijnaart.

- Alle activiteiten zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijden worden afgelast en/of verzet.

- Aan deze en alle andere worden geen rechten verleend.

Aanmeldings formulier